Zásady

Všetky naše obchodné aktivity sú založené na hodnotovom systéme, ktorý je stanovený v našich CSR aktivitách.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť (CSR - Corporate Social Responsibility) DEVELOP je založená na filozofii managementu "tvorba nových hodnôt" a na jeho Charte zodpovedného podnikania. Spoločnosť sa snaží naplniť dôveru a očakávania spoločnosti tým, že splní svoje záväzky ku všetkým svojim investorom a prispeje k realizácii trvalo udržateľnej spoločnosti.