Životné prostredie

Naša budúcnosť prežitia závisí na tom, ako zachádzame so životným prostredím už dnes. Pracujeme v súlade s princípmi, ktorých cieľom je čo možno najväčší súlad medzi ekológiou a technikou. V kontexte našej politiky environmentálneho managementu, sa nielen snažíme poskytovať našim zákazníkom užitočné produkty a služby, ale taktiež minimalizovať ich dopad na životné prostredie a súčasne maximalizovať ekonomickú hodnotu.

Náš prístup

Sme presvedčený, že prvý krok k efektívnemu riadeniu zložitých situácií spočíva v použití "riadenia založenom na faktoch". Môžeme tak spoľahlivo vyriešiť problémy v oblasti životného prostredia, pokiaľ získame spoľahlivé údaje o situácii v oblasti ochrany životného prostredia, rovnako aj kvantitatívnym meraním a analýzou vzťahujúcou sa k životnému prostrediu. Sme presvedčený, že zamedzovaním vzniku odpadov môžeme prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň tým získať aj ekonomické výhody. V dôsledku toho sa zaoberáme identifikáciou a odstránením rôznych druhov odpadov - vrátane surovín, energií, činností a času. Tým si zvyšujeme našu ekonomickú efektivitu.

Globálny enviromentálny management

Firma získala certifikáciu ISO 14001 za rýchle a efektívne riešenie problematiky životného prostredia v každej životnej etape produktov. Od výberu surovín a komponentov až k vývoji, výrobe, distribúcii, používaniu, servisu a likvidácií.

Zníženie emisií CO2

O emisiách CO2 sa predpokladá, že hrajú kľúčovú rolu v globálnom oteplovaní. Zníženie týchto emisií predstavuje významný cieľ celosvetovej ochrany životného prostredia. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa, Konica Minolta znižuje energetické náročnosti svojich výrobkov. Jedným z príkladov je nová technológia indukčného ohrevu pre naše fixačné jednotky v najnovšej generácii farebných výrobkov ineo+.

Ochrana životného prostredia v praxi

  • Recyklovateľné prevedenie všetkých systémových komponentov
  • Presadzovanie zásady "nulový odpad" na rôznych výrobných miestach
  • Hodnotenie a výber dodávateľov, ktorí berú ohľad na životné prostredie
  • Celosvetová certifikácia podľa ISO 14001 a ISO 9000
  • Ocenenie "Energy Star"
  • Ocenenie "Blue Angel"

Spotrebný materiál

V mnohých firmách je dnešným heslom znižovanie nákladov. Platí to pre malé i veľké investície. Do úspor teda spadá aj spotrebný materiál, ako je napríklad toner. Toto je hlavný dôvod, prečo sa stále viac objavujú noví výrobcovia lacnejších alternatív alebo predajcovia neoriginálneho tovaru za veľmi nízke ceny na trhu. Avšak lacné neznamená nutne dobré. Použitie menej kvalitných tonerov môže mať negatívny vplyv na kvalitu tlače, ale tiež viesť k nevratnému poškodeniu tlačového systému. Jednorazový výhodný lacný nákup sa potom stáva drahou chybou. A to je dôvod, prečo naším zákazníkom odporúčame používať originálne DEVELOP tonery.