Základná špecifikácia

Systémová pamäť 2048 MB/ 4096(štandardne/maximálne)
Pevný disk 250 GB (štandardne)
Rozhranie 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Sieťové protokoly TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy sietí Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podávač originálov až 50 originálov; A5-A4; 50-128 g/m²; obojstranný reverzný podávač originálov
Potlačiteľná veľkosť papiera A6 - A4; užívateľské veľkosti papiera
Potlačiteľná gramáž papiera 60 - 210 g/m²
Vstupná kapacita papiera štandardne: 650 listov
max.: 1650 listov
Zásobníky papiera (štandardne) 550 listov; A6 - A4, 60 - 210 g/m²
Zásobníky papiera (voliteľne) 2 x 500 listov; A4, 60 - 90 g/m²
Ručný podávač 100 listov; A6 - A4; užívateľské veľkosti; 60 - 210 g/m²
Automatická obojstranná tlač A4; 60 - 210 g/m²
Dokončovacie módy (voliteľne) zošívanie (off-line zošívačka)
Výstupná kapacita (štandardne) Max.: 250 listov
Zošívanie (voliteľne) Max.: 20 listov (off-line zošívačka)
Životnosť tonera K: 13 000 strán; CMY: 12 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky K: 70 000 strán; CMY: 60 000 strán
Spotreba energie 220 - 240 V/50/60 Hz; maximálny odber do 1,7 kW
Rozmery zariadenia (š x h x v) 555 x 584 x 603 mm
Hmotnosť zariadenia cca 49,2 kg (bez príslušenstva)

Špecifikácia tlače

Rozlíšenie tlače 600 x 600 dpi
1 200 x 1 200 dpi (znížená rýchlosť)
Tlačové jazyky PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operačné systémy Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Macintosh OS X 10.x
Linux
Unix
Citrix
Tlačové fonty 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače priama tlač súborov TIFF, XPS, PDF (v1.7) a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; kobinácie; viac strán na jednu (n-v-1); plagát; brožúra; vodoznak
Mobilná tlač AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); WiFi Direct (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10)

Špecifikácia skenovania

Rýchlosť skenovania až 35 str/min farebne aj čiernobielo
Rozlíšenie skenovania max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania skenovanie do e-mailu (skenovanie ku mne)
skenovanie do SMB (sken domov)
skenovanie na FTP
skenovanie na HDD
skenovanie na USB
skenovanie do WebDAV
skenovanie na URL
sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS
Ciele skenovania 2,100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania až 400 preddefinovaných úloh

Špecifikácia kopírovania

Proces kopírovania elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo
Toner Simitri® HD - polymerizovaný toner
Rýchlosť kopírovania a tlače A4 až 38 str/min farebne aj čiernobielo
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 až 38 str/min farebne aj čiernobielo
Prvá kópia/výtlačok 6,2 sek. čiernobielo, 7,1 sek. farebne
Čas zahrievania cca 20 sek.²
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi
Gradácia 256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie 1-9 999
Formát originálu Max. A4
Zväčšenie 25-400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania elektronické triedenie; multi-job; prispôsobenie obrazu (kontrast, ostrosť, sýtosť); kontrolný výtlačok; režim prerušenia; farebný režim; oddelené snímanie; triedenie/skupinkovanie; kombinácie; výber originálu; kopírovanie preukazov; 2-v-1; 4-v-1

Špecifikácia faxovania

Fax Super G3
Prenos faxu analógový
i-Fax
Rozlíšenie faxu max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia MH; MR; MMR; JBIG
Modem až 33,6 kb/s
Ciele faxu 2 100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu odloženie odoslania; prenos z PC; presmerovanie faxu; až 400 predprogramovaných úloh

Systémové funkcie

Zabezpečenie ISO15408 Common Criteria (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov;
sieťová komunikácia SSL2; SSL3 a TLS1.0;
podpora IPsec a IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov;
zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov);
šifrovanie dát na pevnom disku; ochrana proti kopírovaniu (len tlač)
Účtovanie až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory
autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
Softvér PageScope Net Care Device Manager
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Download Manager
Driver Packaging Utility
  • Všetky údaje o množstve papiera sa týkajú formátu papiera A4 s gramážou 80 g/m2. Kvalita tlače na silné papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier s gramážou 80 g/m2.
  • Všetky údaje o rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa týkajú papiera formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený naprieč, vo viacstránkovom režime a jednostranne.
  • Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líši v závislosti na operačnom systéme, aplikáciách, sieťových protokoloch a na konfigurácii siete a systému.
  • Udávaná životnosť spotrebného materiálu je stanovená za vymenovaných pracovných podmienok, ako je pokrytie každej stránky (5% pokrytia A4).
  • Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude meniť v závislosti na použití a na ďalších parametroch pri tlači, ako je pokrytie stránky, formát stránky, typ média, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
  • Niektoré zo zobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo. Niektoré kombinácie funkcií sa môžu vzájomne vylučovať.
  • Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v niektorých uvedených cenách alebo technických údajoch. Technické údaje a príslušenstvo podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Develop a ineo sú registrované značky / názvy produktov, vlastnené spoločnosťou Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
  • Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné názvy produktov a ich príslušných výrobcov. Konica Minolta za tieto produkty neprijíma žiadnu zodpovednosť alebo záruku.