ScanFlow Invoices

Zjednodušte si prácu a efektívne spracovávajte účtovné doklady, napr. faktúry, dodacie listy, objednávky a iné typy formulárov.

 

SPÄŤ

ScanFlow Invoices

Zónový OCR modul ScanFlow Invoices slúži pre polo-automatizované získavanie textov (vyťažovanie dát) z naskenovaných dokumentov metódou OCR (Optical Character Recognition) a prostredníctvom učiaceho sa algoritmu, ktorý s pribúdajúcim počtom dokumentov spresňuje výsledky hľadania jednotlivých údajov a učí sa tak lepšie poznať vaše dokumenty.

Riešenie môže byť integrované s emailovou schránkou alebo na dotykový panel multifunkčného zariadenia a umožní tak užívateľom pri skenovaní vybrať, kam má byť dokument odoslaný, do akého formátu má byť prevedený alebo zapísať informáciu, kto dokument skenoval. 

Popis

Aplikácia umožňuje automatické vyťažovanie požadovaných údajov označením príslušného poľa (Rubber Band OCR) bez nutnosti zadávania textu na klávesnici, ich validáciu (overenie) a uloženie do požadovaného formátu alebo export do informačného systému.

Riešenie je vhodné jednak pre spracovanie pevne štruktúrovaných formulárov, tak aj pre spracovanie faktúr či iných účtovných dokladov.

Postup spracovania dokumentu

Po zaučení dokumentu pri prvom skenovaní dochádza u ďalších dokumentov už k automatickému vyťaženiu všetkých textov na dokumente. Z takto vyťažených údajov systém rozpozná o aký typ dokumentu sa jedná (tzv. šablóna dokumentu). Podľa tejto šablóny sú vyhľadané požadované údaje na dokumente (napr. číslo faktúry, IČ dodávateľa a pod.) a sú zobrazené vo forme zoznamu nájdených atribútov. Užívateľ môže kedykoľvek ktorýkoľvek údaj opraviť alebo upresniť. Po automatickej kontrole a kontrole vyťažených údajov užívateľom dôjde k uloženiu dokumentu do požadovaného formátu súboru alebo exportu dát do informačného systému, ku ktorému je ScanFlow pripojené. 

Výhody

  • Minimalizácia práce užívateľov, poloautomatizované riešenie
  • Automatické vyťažovanie údajov, archivácia dokumentov, založenie záznamu v informačnom systéme
  • Možnosť spracovávať ľubovoľné typy dokumentov (Formuláre, faktúry, objednávky, technické dokumenty, zápisy z porád, zmluvy a ďalšie)
  • Kontrola dát na vstupe
  • Minimalizácia ľudských chýb a preklepov a kontrola dokumentov, ktoré vstupujú do systému
  • Plná kompatibilita s DMS doconiCASE
  • Integrácia s informačnými systémami