dokoniCASE

SPÄŤ

dokoniCASE - zaveďte poriadok vo svojich dokumentoch

 

Možno aj Vy občas riešite problém, že aktuálne neviete, kde sa nachádza faktúra, ktorú chcete schváliť (občas sa aj stratí), v akom stave je Vaša žiadosť či k danému projektu máte už všetky potrebné dokumenty v tej správnej verzii. Pokiaľ je tomu tak, tak práve Vám pomôže naše riešenie pre správu a riadenie obehu dokumentov. So systémom dokoniCASE máte totiž o všetkom prehľad:

 

 

 • Už sa Vám nestratí žiaden dokument

Vďaka dokoniCASE sa môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek pozrieť, u koho sa daný dokument v priebehu svojho životného cyklu nachádza a v akom je aktuálne stave.

 

 • Vždy získate k danému dokumentu všetky potrebné údaje, podľa ktorých potom dokumenty môžete jednoducho a rýchlo vyhľadávať

DokoniCASE kontroluje, aby každý dokument obsahoval všetky požadované informácie (indexy/metadata). Bez týchto údajov dokoniCASE nedovolí prechod dokumentu do ďalšieho stavu alebo jeho odosielanie do archívu.

 

 • Kontrola prístupu umožní prácu s dokumentom až vtedy, keď sú splnené všetky predchádzajúce podmienky

DokoniCASE umožňuje jednoduchú definíciu prístupov a práv pre prácu s aktuálnymi dokumentmi, vrátane predávania medzi jednotlivými užívateľmi. Nebude sa tak napríklad stávať, že dôjde k preplateniu faktúry, než aby ju predtým schválil nadriadený.

dokoniCASE využijete aj Vy

Nie vždy potrebujete a môžete od začiatku nasadzovať zložité komplexné sytémy. dokoniCASE je systém jednoduchý na implementáciu, ale vzhľadom k použitej technológii Vám umožní rásť.

Systém dokoniCASE môžete nasadiť ako hlavnú aplikáciu pre archiváciu digitálnych dokumentov.

 • môžete ho použiť aj ako doplnok existujúceho DMS systému
 • je vhodný nástroj pre indexovanie dokumentov pred vstupom do iného systému
 • je možné ho využiť prakticky pre akúkoľvek agendu dokumentov, kde je cieľom každý dokument zmysluplne označiť, zaradiť a uložiť pre budúci jednoduchý prístup
 • prichádzajúce faktúry
 • zmluvy
 • projektová dokumentácia
 • objednávky
 • žiadanky
 • dovolenky
 • plán výroby
 • zápisy z porád
 • reklamačné riadenie
 • prepravné listy
 • interné smernice a predpisy
 • vyhlášky
 • záručné listy
 • bankové výpisy
 • cenníky
 • cestovné výkazy
 • daňové priznanie
 • dodacie listy
 • evidenčné listy výrobku (sprievodky)
 • inštalačné protokoly
 • korešpondencia (doručená pošta, odoslaná pošta)
 • likvidačné protokoly
 • ponuky
 • nariadenia
 • personálna dokumentácia