K2 blackpearl

SPÄŤ

Riešenie pre firemné procesy

 • Softvér s najbohatšou sadou funkcií pre vytváranie aplikácií založených na pracovných postupoch a procesoch
 • Vizuálne nástroje pre automatizáciu jednoduchých podnikových procesov
 • Zlúčenie niekoľkých procesov do sofistikovaného systému, ktorý dokáže zjednodušiť chod celej organizácie

Softvér pre pracovné postupy a riadenie podnikových procesov, ktorý umožňuje vytvárať jednoduché riešenia a zvyšuje efektivitu podniku. 

Softvér K2 blackpearl poskytuje vizuálne nástroje pre automatizáciu jednoduchých podnikových procesov, ako je napríklad schvaľovanie dokumentov, zaškoľovanie zamestnancov alebo riadenie skladových zásob. Umožňuje zlúčiť niekoľko procesov do sofistikovaného systému, ktorý dokáže zjednodušiť chod celej organizácie. To vo svojom dôsledku prináša vyššiu efektivitu, lepší prehľad a nižšie náklady na IT. K2 Blackpearl je náš najlepší softvér s najbohatšou sadou funkcií pre vytváranie aplikácií založených na pracovných postupoch a procesoch. 

 

Pre používateľov, ktorí pracujú v prostredí Microsoft .NET, predstavuje K2 blackpearl najucelenejšiu platformu pre pracovné postupy a riadenie podnikových procesov (BPM) na trhu. Softvér K2 blackpearl je dobre známy svojim riešením pre SharePoint, ale jeho možnosti sa uplatnia v spojení s prakticky akýmkoľvek obchodným systémom.

K2 blackpearl odstraňuje zložitosť tradičného vývoja softvéru a poskytuje jednoducho použiteľné nástroje, ktoré urýchľujú vyváranie riešení a umožňujú spoluprácu celej škály užívateľov s rôznymi technickými znalosťami. Softvér K2 blackpearl uľahčuje vytváranie procesov a aplikácií vďaka jeho trom prostrediam pre návrh a tiež vďaka sprievodcom, vkladaným funkciám a ďalším grafickým nástrojom. V mnoho prípadoch preto nie je potrebné žiadne programovanie. K2 blackpearl eliminuje nutnosť opakovateľného vykonávania rovnakých činností a umožňuje zostavovať nové riešenia na základe už existujúcich informácií a už napísaného kódu. Pokiaľ sa potreby podnikania zmenia, je potom úprava procesov a aplikácií hračkou

Všetko je vizuálne. Všetko je deklaratívne. 

Všetko je opakovane použiteľné.

K2 blackpearl zjednodušuje vytváranie riešení

Nástroj K2 Designer pre SharePoint je určený pre organizácie, ktoré chcú vytvárať aplikácie pre pracovné postupy založené na dokumentoch a zoznamoch v známom prostredí SharePoint.

K2 Studio, nástroj pre návrh v štýle systému Office, umožňuje bez programovania kódu vytvárať riešenia, ktoré prepojujú formuláre InfoPath, serverové farmy, obchodné systémy a organizácie.

Jednoduchšia práce. Riešenie problémov.

K2 Designer pre Visual Studio ponúka ucelenú zostavu nástrojov zvyšujúcich produktivitu v sade Visual Studio. Užívatelia majú prístup k plánom Windows Workflow Foundation a kódu .NET, na ktorých sú založené rôzne prvky pracovných postupov K2, čo im poskytuje ďalšiu úroveň kontroly a možnosti rozšírení, ktoré sú často potrebné pre splnenie komplexných požiadaviek podnikov.

 Integrovaný sprievodcovia a šablóny umožňujú rýchle vytváranie riešení. Vkladané funkcie softvéru K2 umožňujú užívateľom vytvárať komplexnú logiku a výpočty jednoduchým pretiahnutím príslušných položiek. Pomocou vkladacích funkcií je možné smerovať položky úloh, spracovávať obchodné informácie a odpovedajúcim spôsobom ich zobrazovať vo formulároch a zostavách spolu s informáciami o pracovných postupoch. 

Pretože vlastné definície aplikácií nie sú spojené s návrhovou plochou ani funkciami, pomocou ktorých boli vytvorené, môže na rovnakom procese spolupracovať viac užívateľov v organizácii s použitím nástrojov, ktoré im najviac vyhovujú. 

Pri vytváraní pracovných postupov a aplikácií môžete využívať svoje existujúce aktíva.

Prakticky čokoľvek (procesy, formuláre, zostavy atď.) je možné ukladať do knižníc a používať opakovane. Môžete využiť svoje doterajšie investície do produktov Microsoft, ako je napríklad SharePoint, Forms Server alebo BizTalk. Existujúce informácie a systémy je možné používať prostredníctvom sprievodcov pre integráciu riešení od iných výrobcov a rozšíriteľného rozhrania.

Prístup k potrebným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete

Zobrazenie K2 View Flow poskytuje užívateľom grafické zobrazenie stavu akéhokoľvek kroku procesu v reálnom čase. Pre všetky akcie vykonané behom pracovného postupu sú k dispozícii auditné informácie, vďaka ktorým užívatelia vedia, aké boli prijaté rozhodnutia a kto ich prijal.

Portál procesov (K2 Process Portal) je web SharePoint, ktorý na jednom mieste poskytuje prístup k informáciám o procesoch a ich správe. Sú na ňom k dispozícii zostavy, ktoré poskytujú prehľad o výkonnosti procesov a pomáhajú rozpoznať neefektívne súčasti a problémové body.

Intuitívny návrhári zostav umožňujú s použitím sprievodcov rýchlo vytvárať zostavy v prehliadači.

K dispozícii sú všetky informácie, vrátane dát uložených v obchodných systémoch.

Zostavy založené na službe SQL Reporting Services zaisťujú integráciu s modulmi pre generovanie zostáv od iných výrobcov. 

Bežné riešenia založené na softvéri K2

 • Smerovanie, sledovanie a schvaľovanie dokumentov
 • Podávanie žiadostí o dovolenku
 • Vyúčtovanie výdajov
 • Správa kontraktov
 • Spolupráca prostredníctvom procesov založených na formulároch
 • Nákup
 • Zriaďovanie webov SharePoint
 • Riadenie projektov
 • Správa podnikového obsahu
 • Správa zásad oddelenia ľudských zdrojov
 • Publikovanie a aktualizácia obsahu na internetových serveroch
 • Hodnotenie obsahu
 • Nenahraditeľné obchodné aplikácie
 • Spracovanie objednávok alebo reklamácií
 • Zákaznícke centrá a oddelenia podpory
 • Zaškolenie nových zamestnancov