ScanFlow

Naučte multifunkčné zariadenie prevádzať dokumenty do Wordu, Excelu, prehľadávateľného PDF alebo vytvárať jednoduchý archív. 

SPÄŤ

ScanFlow

Použitím multifunkčného zariadenia s aplikáciou ScanFlow je ten najjednoduchší spôsob, ako sprístupniť všetkým svojím zamestnancom možnosť prevodu papierových dokumentov do Wordu alebo Excelu. A to bez toho, aby ste museli použiť akúkoľvek ďalšiu aplikáciu, alebo zvláštny, pre tieto účely určený prístroj. Vytlačené dokumenty je možné jednoducho upravovať bez nutnosti prácneho prepisovania a to pomocou zariadenia, ktoré v kancelárii denne používate. 

Najzaujímavejšou vlastnosťou ScanFlow je schopnosť prevádzať papierové dokumenty do ich editovateľných formátov. Vďaka tomu je možné spracovávať dokumenty, ktoré vám boli zaslané v papierovej podobe, je možné napr. citovať časť z textu dokumentu bez nutnosti časovo náročného prepisovania alebo je napr. možné časť textu korigovať a následne ďalej spracovať. Problémom nie je ani upraviť chybný údaj v tabuľke alebo opraviť gramatickú chybu, hoci sa jedná o tlačený dokument bez elektronického originálu. Naviac je táto funkcia sprostredkovaná prístrojom, ktorý užívatelia využívajú dennodenne, okrem iného aj ako skenovacie zariadenie. Preto je použitie ScanFlow veľmi intuitívne a prirodzené. Papierové obchodné vizitky je možné jednoducho naskenovať a kontakty importovať do adresára MS Outlook alebo mobilného telefónu.

Vstup dokumentov nielen cez multifunkčné zariadenie

Vstup aj výstup emailom

Prišiel Vám dokument elektronickou poštou a príde Vám nezmyselné ho vytlačiť a potom znovu skenovať? Samozrejme! Môžete priamo prostredníctvom emailu zasielať požadované dokumenty k prevedeniu do ScanFlow, ktoré Vám obratom zašle prevedené dokumenty v požadovanom formáte späť.

HotFolder

Máte v počítači mnoho dokumentov, ktoré ste naskenovali už dávnejšie? Nevadí, môžete použiť tzv. Hotfolder. Je to priečinok, do ktorého nahráte všetky dokumenty, ktoré požadujete spracovať. ScanFlow si ich automaticky prevezme a okamžite prevedie do definovaného formátu. 

Výhody

Užívateľa nadchne

 • výrazné uľahčenie práce vďaka odstráneniu prácneho a časovo náročného prepisovaniu papierových dokumentov
 • intuitívne ovládanie, pomocou ktorého sú tlačené dokumenty prevedené jedným dotykom do Wordu, Excelu, PowerPointu či PDF
 • prívetivosť aplikácie, kde nie je nutné ovládať ďalšie aplikácie a zariadenia či učiť sa pracovať s inou technikou, než tá ktorá je dennodenne používaná
 • vysoká rýchlosť spracovania , kedy sú výsledné súbory doručované do e-mailu alebo dátového úložiska behom niekoľkých sekúnd
 • prevod dokumentov prostredníctvom emailu alebo jednoduché uloženie vizitiek v MS Outlook alebo mobilnom telefóne

IT správca uvíta

 • jednoduchosť centrálnej správy bez ohľadu na veľkosť riešenia
 • možnosť tvorby individuálnych workflow a ich napojenie na ďalšie systémy organizácie
 • podporu Active Directory a LDAP
 • prepojenie s adresárovými službami, ktoré zjednodušujú administráciu užívateľov
 • sprístupnenie rozpoznávania textu užívateľom bez nutnosti rozširovania strojového parku v kanceláriách
 • podporu emailových protokolov na vstupe i výstupe