Certifikácie

SPÄŤ

Certifikácie

Mnoho našich produktov a dokumentových riešení vyžaduje špeciálne zručnosti a znalosti. V tejto súvislosti kladieme vysoké nároky na našich partnerov a samozrejme im tiež poskytujeme nadštandardnú podporu.

Keď naši partneri získajú odborné znalosti v určitej oblasti alebo produktovom rade, ako potvrdenie svojej odbornosti získajú rôzne certifikácie. Pokiaľ následne prejdú doplnkovými školeniami a splnia stanovené podmienky, môžu získané certifikáty využiť v rámci propagácie vlastných podnikateľských aktivít.

Nominované osoby jednotlivých partnerov absolvujú sériu školení, aby získali všetky vedomosti a zručnosti potrebné k tomu, aby sa stali certifikovanými expertami. Partneri DEVELOP, ktorí sa zúčastnia nášho systému certifikácie, majú nárok na rozšírený balík výhod, ako napríklad dodatočné školenie a odbornú podporu. Na rozdiel od iných značiek sú všetky nami organizované školenia a semináre pre certifikovaných partnerov DEVELOP ZADARMA.