Dôležitosť našich partnerov

SPÄŤ

Dôležitosť našich partnerov

Dobre vieme, že každý z našich certifikovaných partnerov má svoju vlastnú obchodnú identitu, svoj osobný prístup k zákazníkom aj k našim produktom. Záleží nám na tom, aby si každý partner zachoval tieto svoje špecifické faktory úspechu, ktoré sú pre každého z nich iné. Nech už sa partner špecializuje na určitú oblasť potrieb klientov, alebo je jeho sila v špecifickej kategórii výrobkov a služieb, v Konica Minolta vítame rozmanitosť a chápeme, že byť iný je jednou zo silných stránok každého podnikania a nevyhnutným predpokladom úspechu.

Kľúčové hodnoty nášho partnerského programu:

  • Transparentnosť 
  • Vyváženosť partnerstva
  • Zručnosť a technologická skúsenosť   
  • Lojalita a zodpovednosť
  • Výkonnosť predaja a následovného servisu zákazníkov

Partnerský program DEVELOP je priamočiary a transparentný. Partneri majú možnosť dosiahnuť určitej úrovne partnerstva prostredníctvom zrozumiteľne určených podmienok. Pre každú úroveň je definovaný súbor viacerých kritérií, vďaka čomu sa partneri môžu sústrediť na svoj byznys a nemusia ho zásadne prispôsobovať našim požiadavkám.