Hodnoty našej spoločnosti

SPÄŤ

Hodnoty našej spoločnosti

DEVELOP je globálnou značkou s pôsobnosťou vo viac než 60 krajinách sveta a ako spoločnosť si stojíme za:

  • technickou odbornosťou  
  • zásadnými inováciami
  • trvale udržateľným rozvojom

Tieto hodnoty nás inšpirovali k vytvoreniu partnerského programu a sú teda každodennou súčasťou našej spolupráce s partnermi.

Vzájomné partnerstvo nás zaväzuje podporovať rast vášho podnikania a rozvíjať vzájomnú spoluprácu prostredníctvom stanovenia reálne dosiahnuteľných cieľov a benefitov. Vaše znalosti a know-how môžete kontinuálne rozvíjať prostredníctvom školení zameraných na budovanie obchodných aj technických vedomostí.